Programma 29 september

Een dynamische, interactieve en inspirerende sessie

Internet of Teams

Delphi gaat live!

Op 29 September vanaf 13:30 in Carlton President te Utrecht. Met een dynamische, interactieve en inspirerende
sessie onder het motto: ‘Internet of Teams’ gaan we het prachtige kennis & toepassingen platform Delphi lanceren.

Techniek (leveranciers) en behoefte (klant) ontmoeten elkaar en wisselen ervaring uit. Aan elkaar een handreiking biedend om sensor- en rapportage technologie te gaan inzetten voor een betere, efficiëntere en spannender toekomst. De 5 pijlers die we daarin benoemd hebben:

  • Logistiek
  • Food
  • Gezondheidzorg en Farmacie
  • Smart Building
  • Agricultuur

 Deze pijlers staan centraal en uit iedere pijler hebben we gerenommeerde partijen (klanten) uitgenodigd die hun visie op de aankomende jaren gaan geven:
‘Wat willen ze met hun organisatie/strategie – hoe willen ze met andere schakels
uit de keten daarin samenwerken – welke rol zou (IoT) technologie daarin
moeten/kunnen spelen?

We stellen ter plekke teams samen en laten ze onder leiding van een moderator stoeien met de wensen van de klant. Ze worden samengebracht in ‘Vertical Knowledge Groups’ Uiteindelijk halen we het net op en toetsen we hoever de tafels gekomen zijn?

Sessie twee (datum nader te bepalen) draaien we het om. Wat is er al op de markt en wat kan de klant daarmee? Leveranciers worden uitgenodigd een korte pitch/presentatie te geven. De klanten gaan hier vervolgens op reageren. Wat kunnen ze er nu al mee?

Sessie drie is de benchmark internationaal. Sessie vier is een Hackathon

De sessies worden (inter)actief, inspirerend, leerzaam, verhelderend en ook altijd
concreet!

Want Delphi is de plek waar het gebeurt!

En zo stomen we in een steeds grotere groep, met steeds meer kennis en (daardoor) steeds meer oplossingen naar 2030! Een enorme voorsprong gevend aan de partijen die vroegtijdig ingestapt zijn.