Kennisinstituten

Om de kennis op peil te houden en toetreders te interesseren voor ontwikkelingen in Internet of Things is er een (kennis) samenwerking met de volgende opleiders/instituten

ICT & HEALTH

ICT&health wordt off- én online geraadpleegd door de beleidsmakers, beslissers en beïnvloeders van de zorg, bestaande uit: overheid, bestuur en raad van toezicht van ziekenhuizen en klinieken, medici, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, hoofden inkoop/financiën/investeringen/IT, gemeentes, ontwikkelaars, zorg gerelateerde bedrijven, belangenorganisaties, onderzoekers, patiënten, studenten, opleiders en verzekeraars.

Website gebruikers

Paginaweergave

Nieuwsbrieflezers

Lezers per editie