AGRICULTUUR

Landbouw en veeteelt zijn inmiddels wetenschap geworden. Sensortechnologie gaat hieraan een steeds grote bijdrage leveren.

Cases

Hier zullen de cases worden geplaatst die wij gezamenlijk aan het ontwikkelen zijn. Start van het platform is op 29 september 2021.